Pokyny k ruční změně velikosti oddílu pro účely instalace aktualizace WinRE

Ruční změna velikosti oddílu o 250 MB

 1. Otevřete okno příkazového řádku (cmd) jako správce.
 2. Pokud chcete zkontrolovat stav WinRE, spusťte reagentc /info. Pokud je WinRE nainstalovaný, mělo by existovat „umístění prostředí Windows RE“ s cestou k adresáři WinRE. Příklad: „umístění prostředí Windows RE: [file://%3f/GLOBALROOT/device/harddisk0/partition4/Recovery/WindowsRE]\\?\GLOBALROOT\device\harddisk0\partition4\Recovery\WindowsRE.” Číslo za „pevným diskem“ a „oddílem“ je index disku a WinRE oddílu je zapnuté.
 3. Pokud chcete winRE zakázat, spusťte reagentc /disable
 4. Zmenšete oddíl operačního systému a připravte disk na nový oddíl pro obnovení.
  1. Pokud chcete operační systém zmenšit, spusťte diskpart
  2. Spustit list disk
  3. Pokud chcete vybrat disk s operačním systémem, spusťte sel disk<OS disk index>Mělo by se jednat o stejný diskový index jako WinRE.
  4. Pokud chcete zkontrolovat oddíl pod diskem s operačním systémem a najít oddíl operačního systému, spusťte list part
  5. Pokud chcete vybrat oddíl operačního systému, spusťte sel part<OS partition index>
  6. Spustit shrink desired=250 minimum=250
   pokud zmenšení selže, je možné, že zmenšení brání systémové soubory swap – page file nebo hybrid file – řešením může být jejich dočasné vypnutí. Pokud ani toto nepomůže, pak bude třeba použít některý z free dostupných partition managerů.
  7. Pokud chcete vybrat oddíl WinRE, spusťte sel part<WinRE partition index>
  8. Pokud chcete odstranit oddíl WinRE, spusťte delete partition override
 5. Vytvořte nový oddíl pro obnovení.
  1. Nejprve zkontrolujte, jestli je styl oddílu disku tabulka oddílů GUID (GPT) nebo hlavní spouštěcí záznam (MBR).  Uděláte to tak, že spustíte list disk. Zkontrolujte, jestli je ve sloupci „Gpt“ hvězdička (*).  Pokud je hvězdička (*), pak je jednotka GPT. Jinak je jednotka MBR.
   1. Pokud je vaším diskem GPT, spusťte create partition primary id=de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac následovaný příkazem gpt attributes =0x8000000000000001
   2. Pokud je váš disk MBR, spusťte create partition primary id=27
  2. Pokud chcete oddíl naformátovat, spusťteformat quick fs=ntfs label=”Windows RE tools”
 6. Pokud chcete ověřit vytvoření oddílu WinRE, spusťte list vol
 7. Pokud chcete diskpart ukončit, spusťte exit
 8. Pokud chcete znovu povolit WinRE, spusťte reagentc /enable
 9. Pokud chcete ověřit, kde je winRE nainstalované, spusťte reagentc /info

Poznámka Pokud se vytvoření nezdařilo nebo nechcete rozšířit oddíl WinRE, spusťte reagentc /enable a znovu povolte WinRE.

source: https://support.microsoft.com/cs-cz/topic/kb5028997-pokyny-k-ru%C4%8Dn%C3%AD-zm%C4%9Bn%C4%9B-velikosti-odd%C3%ADlu-pro-%C3%BA%C4%8Dely-instalace-aktualizace-winre-400faa27-9343-461c-ada9-24c8229763bf