windows 10 update error 0x80070643

Od George

Pokyny k ruční změně velikosti oddílu pro účely instalace aktualizace WinRE Ruční změna velikosti oddílu o 250 MB Poznámka Pokud se vytvoření nezdařilo nebo nechcete rozšířit oddíl WinRE, spusťte reagentc /enable a znovu povolte WinRE. source: https://support.microsoft.com/cs-cz/topic/kb5028997-pokyny-k-ru%C4%8Dn%C3%AD-zm%C4%9Bn%C4%9B-velikosti-odd%C3%ADlu-pro-%C3%BA%C4%8Dely-instalace-aktualizace-winre-400faa27-9343-461c-ada9-24c8229763bf

Windows 10 – Remove drive letter from EFI system partition

Od George

1. Open Windows Powershell or Command line as Administrator Start -> Powershell -> Runs as Administrator 2. Open Diskpart diskpart 3. Identify the EFI partition showing up in Explorer list volume 4. Select the EFI partition (Replace ‚X‘ with the…

Partition TypeID

Od George

Use TypeID to manually specify a hard-drive partition type, such as a utility partition type. Values Expand table TypeID Specifies the partition type. See the Partition Types section later in this topic.TypeID is a string. Partition Types The…